תקנון האתר

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי:

שם חברה: מחנות רמה בישראל

כתובת: קצנלסון  8א, ירושלים

מס' טלפון לבירורים:  026790243

להלן: החברה.

 1. קייטנת "רמה" קייטנה בעלת ניסיון של 40 שנה בהפעלת קייטנות קיץ חווייתיות ואיכותיות (להלן: "הקייטנה").
 2. על התלמיד להתנהג בצורה הולמת, לשמור על הסדר ולהישמע להוראות המדריכים והגורמים המוסמכים בצוות הקייטנה.
 3. התלמיד והוריו מצהירים כי התלמיד במצב בריאותי תקין ואינו סובל מכל מחלה ו/או מגבלה העשויה למנוע ממנו מהשתתפות בקייטנה.
 4. הורי התלמיד מצהירים כי התלמיד נבדק ע"י רופא מוסמך אשר אישר את השתתפותו בקייטנה. בנוסף, עליהם להודיע על כל שינוי במצב בריאותו של התלמיד כאמור בצירוף חוות דעת רפואית ו/או כל תיעוד רפואי אחר.
 5. התלמיד והוריו יישאו באחריות המלאה עבור נזק שיגרם ע"י התלמיד במזיד לרבות ציוד ו/או לכל אדם אחר ויחויבו בתשלום מלוא הנזק, למעט נזק הנובע מהתנהגות ו/או שימוש סביר.
 6. פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של 20 משתתפים לכל כיתה.
 7. בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום תוך שלושה ימים
 8. תכנית הקייטנה שמתפרסמת בעת ההרשמה ניתנת לשינויים בהתאם למזג האוויר ולשיקול דעת ההנהלה ו/או בהתאם לגורמים ביטחוניים ו/או גורם רלבנטי אחר
 9. השתתפות הילדים בפעילויות הקייטנה הינה בכפוף להסכמת ההורים לתקנון זה. כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך ומאושרות על ידו.
 10. אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.
 11. אם חל שינוי לרעה בהתנהגותו של  התלמיד, יזומנו הוריו לשימוע בפני מארגני הקייטנה.  על פי שימוע זה ייקבע האם התלמיד ימשיך להשתתף בפעילות או שהשתתפותו תופסק זמנית או לצמיתות.
 12. חלק מפעילויות הקייטנה מצולמות לצרכי תיעוד ופרסום (אתר הבית ודף הפייסבוק, סרטוני תדמית וכד' של הקייטנה). במידה ואתם מתנגדים לפרסום תמונת בתכם/בנכם אנא צרו קשר בכתב עם המשרד להשארת פרטים ואנו נכבד את בקשתכם.
 13. על ההורים לצייד את ילדיהם בציוד מתאים בטרם יציאה לטיולים ו/או לפעילויות כפי שקיבלו עם הרשמתם.
 14. כל אדם המעוניין לבטל את ההרשמה עד לשבוע לפני פתיחת הקייטנה יישא בדמי ביטול בסך של 100 שקלים.
 15. כל ביטול רישום לאחר שבוע לפני תחילת הקייטנה ועד יומיים לאחר פתיחתה, ישלם 50% מעלות הקייטנה.
 16. ביטול הקייטנה החל מהיום השלישי לתחילת הקייטנה ואילך לא ינתן החזר בגין כל ביטול.
 17. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו/ה של הילד/ה בגין בעיות התנהגות, הפרת משמעת, הפרעות שונות, סיבות רפואיות שנתגלו ו/או לא נאמרו מצד ההורים ואשר נתגלו מאוחר יותר- לא יקבלו ההורים החזר בגין הימים בהם לא השלים את הקייטנה.
 18. ידוע לנו כי הקייטנה מתאימה לדרישתנו וכי אין בידנו כל טענה על תקינותה ו/או פעילותיה השונות.
 19. בהרשמה זו אני מוותר על כל טענה בגין חוסר התאמה בדבר תכני ו/או פעילויות הקייטנה עבור בני/בתי.
 20. ביטולים יתקבלו אך ורק בכתב לדוא"לdaycamp@ramah.co.ilוחובתו של הנרשם לוודא קבלת אישור לביטול.

Ramah Jerusalem Day Camp Rules and Regulations

General:

The Ramah Jerusalem Day Camp has 40 years of experience operating exciting and experiential summer day camps.

The camper must behave appropriately, maintain order and adhere to all rules and regulations set forth by the camp and staff.

The camper and his parents/guardians herby declare that the camper is healthy and has no illness or medical restrictions that may prevent him/her from participating in the camp program.

The campers parents/guardians hereby declare that the camper has been evaluated by a licensed physician who has given authorization for the camper to participate in the camp program. In addition, they must update the camp regarding any changes to the camper's health status and provide documentation from a licensed physician.

The camper and his parents/guardians will carry full responsibility for any intentional damages the camper inflicts on any other campers and/or camp equipment and will be responsible for full compensation of all damages, excluding damages caused by reasonable behavior/use.

Camp Operational Conditions:

A minimum number of 20 participants is required for each age group.

Payment must be settled within three days in order to guarantee participation in camp.

The itinerary of the program is subject to change depending on management's discretion and weather or security restrictions.

The camper's participation in the camp program is dependent on the parents/guardians consent to these rules and regulations

All camp programs and activities follow the guidelines of the Ministry of Education and are authorized by them.

Management and staff are not responsible for any loss or damage to campers personal belongings.

In the event of the camper misbehaving, the parents/guardians will be summoned for a meeting with management, in which it will be decided if and how the camper will continue to participate in the camp program or if he will be suspended or expelled

Some camp programs/activities may be filmed for documentation and PR purposes. If you object to the camp using images of your child please notify management in writing.

Parents/guardians are responsible for making sure their child has the necessary and appropriate equipment before participating in any camp activities.

Payment and Cancellation Policy:

Cancellations received in writing up to one week prior to the start of camp will be charged a 100 Shekel fee.

Cancellations received from one week prior to the start of camp and up to the second day of camp will be charged 50% of tuition.

Cancellation from the third day of camp and later will not receive any refund.

Management reserves the right to terminate any camper's participation in the camp program on the basis of behavioral issues or any new or undiscovered medical conditions, and in such a case no refund will be given for any missed days of camp.

We have no reservations regarding the camp program and acknowledge that it is to our satisfaction.

As part of this registration I forfeit any future complaints regarding the camp program.

Cancellations will only be accepted in writing (by email to daycamp@ramah.co.il). It is the registrant's responsibility to confirm with the camp that the cancellation letter was received.